SPRACOVANIE STAVEBNÉHO ODPADU

EKRONN s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v segmente zberov a spracovania odpadov od roku 2012.  Sme koncovým spracovateľom stavebného odpadu. 

Drvenie a triedenie stavebného odpadu je v súčasnosti považované za moderné, ekologické a aj ekonomické. Recyklácia sa stala moderným trendom v stavebníctve a v priemyselnom sektore vôbec. Dôvodom je efektívne využitie odpadových materiálov, ako aj ekonomická výhodnosť a ochrana životného prostredia.

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12

Rimavská Sobota

stavebneodpady@gmail.com 
+421 917 844 139

Vytvorte si webové stránky zdarma!